Tuesday, 12 June 2012

Kisah Malaikat Harut dan Marut Part 3 (Final)

Assalamualaikum...alhamdulillah sampai part 3...selamat membaca...

PANDANGAN 3 : Harut dan Marut adalah orang soleh dan sangat baik yang tinggal di Babil. disebabkan kesolihan mereka, orang-orang memuliakan dan menganggapnya seperti malaikat. Dengan demikian, kata "malakain" dalam ayat merupakan bentuk isti'arah atau majaz dari dua orang manusia soleh yang bernama Harut dan Marut. Kata Harut dan Marut merupakan badal dari kata "malakain" hanya dalam pengertian majaz bukan pengertian sebenarnya sebagai malaikat.

Menurut pendapat ini, kedua orang itu Harut dan Marut menguasai/mengetahui ilmu sihir dan mereka meletakkan dasar-dasar ilmu sihir di negeri Babil, Iraq. Keduanya orang baik dan tidak kufur dengan sihirnya itu, hanya orang-orang setelahnya yang menggunakan ilmu sihir tersebut untuk hal-hal tidak baik sehingga mereka menjadi kufur. Demikian pemaparan Tohir bin Asyur dalam at-Tahrir wat Tanwir-nya, ketika menjelaskan ayat 102 dari surah al-Baqarah. Mengikut Ibnu Asyur dalam tafsirnya, Harut dan Marut adalah dua nama suku Kaldan. Sedangkan Harut merupakan nama Arab dari bahasa Khaldan, Ha-ru-ka, yang merupakan nama bulan sebagai simbol perempuan bagi suku Kaldan. Sedangkan Marut merupakan nama Arab dari kata Ma-ru-da-kh yang merupakan nama bintang bagi suku Kaldan, sebagai simbol laki-laki. baik Haruka atau Marudakh keduanya merupakan di antara bintang yang disucikan dan disembah oleh suku Kaldan.

Dan penyandaran kedua nama ini kepada nama bintang, adalah kerana keyakinan mereka bahawa setiap orang soleh ketika sudah meninggal dunia, ia akan naik ke langit dan berubah dalam bentuk bintang atau benda langit lainnya. Dengan demikian, Harut dan Marut adalah dua orang soleh yang namanya kemudian diabadikan sebagai nama bentang sembahan suku Kaldan.

Sebahagian ulama membaca  الْمَلَكَيْنِ   dengan "lam" kasrah iaitu "malikain"(membawa maksud 2 raja). Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebut antara yang membaca kalimah ini secara melikain adalah Ibnu Abbas, Ibn Abza, ad-Dohhak dan al-Hasan al-Bashri dan yang dimaksudkan dengan dua raja ini adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tetapi bacaan ini adalah bacaan yang syadzdzah (ganjil), dan dilemahkan oleh Ibnul Araby

PANDANGAN 4 : Harut dan Marut adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian dan cubaan bagi manusia ketika itu. Keduanya mengajarkan sihir, dengan maksud agar orang-orang dapat membezakan mana sihir dan mana mukjizat. Hal ini penting mengingat sihir di daerah Babil pada masa itu sudah menjadi budaya dan meresap, sehingga mereka tidak dapat lagi membezakan antara mukjizat dan sihir. Mereka menganggap para nabi yang diutus bukan sebagai nabi tetapi tukang sihir. Allah lalu menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut sebagai ujian bagi manusia pada masa itu. Mereka yang beriman akan tetap kukuh dengan keimanannya, dan mereka yang tidak beriman akan terpedaya dengan sihir tersebut.

Pendapat ini mengatakan, bahawa kata Harut dan Marut merupakan badal dari kata "malakain" yang bererti dua malaikat dalam pengertian sebenarnya. Ibnu Kathir dalam tafsirnya mengatakan, pendapat ini merupakan pendapat Jumhur ulama salaf,termasuk juga pendapat sebahagian besar mufassirin, baik yang dahulu maupun yang kemudian.

Lalu jika ditanyakan, kalau seandainya Harut dan Marut itu adalah malaikat, bagaimana mungkin dia mengajarkan sihir yang jelas-jelas sangat dilarang???

Imam al-Tobari menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan : "Sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan kebaikan dan kejahatan semuanya. Dan Allah juga menjelaskan akibat dari semua itu kepada hamba-hamba-Nya. Allah kemudian mewahyukan kepada para utusan-Nya untuk mengajarkan kepada makhluk-Nya mana yang halal dan mana yang haram bagi mereka. Hal ini seperti zina, mencuri, dan seluruh perbuatan maksiat lainnya yang diperkenalkan kepada manusia serta melarang manusia melakukannya. Dan sihir juga termasuk salah satu dari makna dimaksudkan, yang disampaikan dan dilarang untuk menggunakannya". Imam at-Tobari kemudian menukil pendapat yang mengatakan "Mereka juga berpendapat : "Mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sebagaimana tidak berdosanya seseorang yang mengetahui cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu apabila seseorang mengamal dan memparktikannya". Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan bahawa Harut dan Marut merupakan dua malaikat yang diturunkan menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian dan fitnah bagi manusia. Menurut beliau, Allah sangat berhak untuk menguji hamba-Nya menurut kehendak-Nya, sebagaimana Dia telah menguji dengan Tolut. Kerana itu, kedua malaikat itu berkata : "kami adalah fitnah maksudnya ujian dari Allah, kami mengkhabarkan bahawa sihir itut adalah kufur. Jika kamu mengikuti nasihat kami, nescaya akan selamat, dan jika kamu tidak mengikuti kami, nescaya kamu celaka dan binasa". Imam al-Qurthubi juga mengatakan bahawa Harut dan Marut itu diturunkan untuk mengajarkan kepada manusia larangan melakukan sihir. Keduanya mengatakan : "Janganlah kamu melakukan ini, jangan melakukan itu", dan seterusnya.

Syeikh Tontowi, rahimahullah, Syaikhul Azhar sebelumnya, dalam tafsirnya at-Tafsir al-Wasith menyebut : "Jumhur mufassirin berpendapat bahawa kedua malaikat itu adalah dalam pengertian sebenarnya malaikat. Keduanya diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian dan cubaan. Hal ini untuk menolak anggapan tukang sihir ketika itu yang mengatakan bahawa para nabi itu dusta, juga mereka mempengaruhi dan mengajak orang-orang ketika itu untuk menyembah selain Allah. Kemudian Allah mengutus dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Hakikatnya keduanya tidak mengajarkan sihir kepada siapa pun kecuali keduanya menasihati dengan mengatakan bahawa apa yang diajarkannya itu adalah bentuk sihir yang tujuannya sebagai ujian, untuk memisahkan mana yang mengikuti kemaksiatan sehingga ia sesat dibuatnya, dan mana yang meninggalkan kemaksiatan sehingga ia berada dalam petunjuk dan cahaya dari Allah. Di samping itu juga untuk menampakkan perbezaan yang nyata antara mukjizat dengan sihir".

Jadi sahabat-sahabat shera sekalian, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kisah Harut dan Marut ini sangat banyak. Riwayat-riwayat tersebut bukan dari Rasulullah SAW, akan tetapi daripada tabien, seperti Mujahid, Hasan Basri, Qatadah dan lainnya. TIDAK ADA RIWAYAT YANG SAHIH LANGSUNG BERSAMBUNG KEPADA RASULULLAH SAW.


Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya yang bersambung kepada Rasulullah SAW, tetapi RIWAYATNYA LEMAH kerana terdapat RAWI bernama MUSA bin JUBAIR sebagai perawi daif/lemah (disebut oleh ulama hadis Imam al-Haitsami dalam Majmauz Zawaid). Menurut para ulama, riwayat-riwayat tentang kisah Harut dan Marut yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir seperti dalam Tafsir at-Tobari adalah cerita2 ISRAILIYYAT yang tertolak....

Mengakhiri pembicaraan Harut dan Marut ini, shera nukilkan buat sahabat-sahabat di sini di antara perkataan Ibnu Kathir dalam tafsirnya ketika mentafsirkan surah al-Baqarah ayat 102.... Ibnu Kathir mengatakan :وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين، من المتقدمين والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال


"Kisah Harut dan Marut banyak diriwayatkan kisahnya dari sekelompok tabien seperti Mujahid, as-Suddy, al-Hasan al-Basri, Qatadah, Abul 'Aliyyah, az-Zuhry, ar-Rabi' bin Anas, Muqatil, Ibnu Hayyan dan yang lainnya. Demikian juga, kisahnya banyak diceritakan oleh para mufassir, baik yang terdahulu ataupun yang kemudian. Kesimpulannya, semua kisah secara terperincinya merupakan kisah-kisah Bani Israil, kerana tidak ada satu pun hadis Marfu' (akhir sanad yang terangkat terus kepada Nabi) yang sahih yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW yang menceritakan akan hal itu. Sedangkan Al-Quran mencaritakan keisahnya secara umum, tanpa penjelasan yang panjang. Oleh itu, kami mengimani apa yang ada dalam Al-Quran menurut kehendak Allah dan hanya Allah yang lebih mengetahui hakikat sebenarnya".

Wallahu a'lam....

Jadi disini shera harap semuanya jelas mengenai kisah Harut dan Marut. Kesimpulannya senang sahaja jangan kita mudah terpedaya cerita2 yang dibawa mungkin mengandungi unsur2 tokok tambah yang boleh mengugat iman kita... Sekiranya ada pertanyaan atau kurang jelas shera meng alu-alukan persoalan tersebut....tinggalkan komen atau terus tanya di fb @ twitter shera....semoga ilmu ini dapat kita berkongsi bersama...

HASIL RUJUKAN : al-Quran surah al-Baqarah ayat 102 dan terjemahan, al Jami li Ahkamil Qur'an juz II halaman 472, ambilan dan edit dari group majlis ilmu,google translate, dll 

 
#shera ucapkan terima kasih xterhingga kepada group MAJLIS ILMU, RAKAN2 DI FB & TWITTER, SEPUPU SHERA, WEB SITE I LUV ISLAM n SEMUA YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG ATAU PUN TIDAK LANGSUNG....jasa anda shera kenang hingga hujung nyawa....semoga bertemu lagi di lain entry....ASSALAMUALAIKUM.....

Kisah Malaikat Harut dan Marut Part 2

Assalamualaikum....Alhamdulillah bertemu kita di part 2...selamat membaca....

kisah harut dan marut disebut dalam ayat 102 surah al-baqarah yang merupakan sebahagian dari kisah-kisah israiliyat yang boleh merosakkan aqidah umat Islam serta mengikis ketulenan agama Islam yang sebenar sehingga membuat seseorang itu ragu terhadap Islam. Ini juga suatu pencemaran kisah-kisah al-Quran juga dapat membuat seseorang itu mempunyai iqtiqad yang berlawan dengan al-Quran dan as-sunnah yang sahih termasuk antaranya kepercayaan harut dan marut sebagai malaikat yang diazab Allah...jadi sahabat-sahabat shera kat sini jangan mudah terpedaya.... Menurut Dr Muhammad bin Abu Syahbah 

أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما : فهو كافر بالله.

Maksudnya : "sesiapa yang beri'tiqad dalam kisah Harut dan Marut bahawasanya mereka berdua adalah malaikat yang diazab atas kesalahan mereka, maka orang itu kafir terhadap ALLAH yang Maha Agung. "
 (al-Israiliyyat al-maudhuat fi kutub al-tafsir, Muhammad abu syahbah)      

baiklah sebagai pencerahan lagi, shera nak bawa sahabat2 melihat pandangan ulama/mufassir tentang ayat ini 

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan2 pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan2lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil iaitu Harut dan Marut,sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan : "Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui"
(Al-Baqarah :102)

   
Jadi siapa Harut Marut ini???Terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Dan perbezaan ini ada kaitan dengan penafsiran maksud kata "malakain" (dua malaikat)

PANDANGAN 1 : Harut dan Marut adalah dua nama kabilah jin yang mengajar sihir. Dengan demikian kata Harut dan Marut merupakan badal dari kata 'asy-syayathin' (syaitan2). Pendapat ini adalah dinisbahkan oleh Ibnu Kathir kepada pendapat Ibnu Hazm, cuma Ibnu Kathir dalam tafsirnya mengatakan pendapat ini adalah yang sangat aneh dan asing.

Lalu jika Harut dan Marut merupakan badal dari kata 'asy-syayathin', lalu siapakah yang dimaksudkan dengan "malakain" dalam ayat tersebut??? Menurut pendapat ini, kata "malakain" dimaksudkan adalah Jibril dan Mikail. Hal ini mengingat orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Allah telah menurunkan Jibril dan Mikail untuk mengajarkan sihir, lalu Allah menolak anggapan tersebut, denga mengatakan : "Sulaiman tidak kufur (tidak mengajarkan sihir), juga demikian dengan Jibril dan Mikail. Akan tetapi yang kufur itu adalah syaitan2, dimana merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia di daerah Babil, iaitu melalui Harut dan Marut".

Inilah gambaran Imam al-Qurthubi dalam al-Jami'li Ahkamil Qur'an-nya, ketika menggambarkan penafsiran pendapat pertama. Tetapi pendapat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir adalah pendapat yang SANGAT ANEH DAN ASING (GHARIB JIDDAN)


PANDANGAN 2 : Harut dan Marut adalah manusia jahat yang mengajarkan sihir di daerah Babil, dan Babil adalah sebuah daerah di Iraq atau di Kufah. Pendapat ini diutarakan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tobari dalam tafsirnya Jamiul Bayan di Ta'wil Al-Quran, ketika menjelaskan beberapa pendapat berkaitan maksud Harut dan Marut. Namun demikian, di akhir pemaparan Imam at-Tobari MELEMAHKAN pandangan ini.

Jika yang dimaksudkan dengan Harut dan Marut adalah manusia biasa, lalu siapa yang dimaksudkan dengan "malakain"???

Jadi, sebagaimana pendapat pertama, pendapat ini mengatakan bahawa "malakain" maksudnya Jibril dan Mikail. Ini untuk menolak anggapan orang Yahudi saat itu yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman bin Daud bukan seorang Nabi tetapi seorang tukang sihir, yang mana sihirnya itu diajarkan melalui Jiril dan Mikail. Allah kemudian membantah anggapan demikian dengan mengatakan bahawa Jibril dan Mikail tidak mengajarkan sihir sedikitpun, sehingga dengan demikian Nabi Sulaiman terbebas dari tuduhan tersebut. Kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman, bukanlah hasil dari sihir akan tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya....

bersambung....

#semoga dapat meluangkan masa sikit lagi untuk membaca part 3 yang terakhir...selamat menuntut ilmu...

                                                                 

Kisah Malaikat Harut dan Marut Part 1

Assalamualaikum sahabat-sahabat shera sekalian....Alhamdulillah kita berjumpa lagi di lain entry....Post shera kali ni agak lain dari sebelumnya, seperti sedia maklum post yang lepas tentang keseronokan...jadi lumrahlah kan lepas seronok2 kita kena isi jiwa dan hati kita dengan ilmu Allah supaya kita tidak hanyut dengan tipu dunia...

Beberapa hari yang lepas tertiba je tergerak hati ini untuk buka group majlis ilmu dalam fb...selalunya shera dah jarang buka mungkin inilah dinamakan gerak hati yang Allah berikan (alhamdulillah) ...jadi masa buka tue...shera ternampak ada hamba Allah ini tanyakan sesuatu "siapa dapat terangkan kisah sahih tentang harut dan marut"...terus terpegun dengan soalan tersebut...sebab shera xpernah terbaca tentang kisah tue,apatah lagi nama harut dan marut pun shera xtahu....baiklah setelah beberapa hari membuat kajian...tergerak hati shera untuk share ape yang shera dah dapat berdasarkan kajian yang dibuat...mungkin kisah Harut dan Marut panjang dan buat sahabat-sahabat disini malas nak membaca..tapi percayalah tidak rugi pun kalau kita baca...

Jadi part 1 ini shera akan menceritakan tentang malaikat harut dan marut ini menurut pelbagai pendapat yang banyak ditokok tambah oleh orang2 israel dalam kitab2 tafsir....kebanyakan blog atau pertanyaan yang shera bg kepada kawan-kawan...pasti 1st dorg akan cakap "bukan ke 2 malaikat ini yang diberi nafsu, syahwat,akal dan segalanya seperti manusia" , "bukan ke malaikat ini yang dihukum Allah" ,dan ada juga yang cakap lebih kurang macam nie "bukan ke 2 malaikat ini yang minum arak,berzina,dan membunuh" sebelum shera nak share 1 artikel dengan sahabat-sahabat di sini, artikel ini shera dapat banyak dari blog dan juga kajian dari beberapa sumber lain....

shera sertakan kat bawah ini kisah yang menunjukkan harut dan marut minum arak,berzina dan membunuh...

 Setiap hari Harut dan Marut mengadili manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Demikianlah keadaannya hingga sampai sebulan lamanya, maka mereka pun mula terfitnah. Ujian Allah SWT pun datang. Pada suatu hari datang seorang wanita jelita berketurunan Parsi, apabila Harut dan Marut berhadapan dengan wanita itu, hati mereka mula berdebar-debar. Maka seorang darinya bertanya kepada yang lain "Adakah engkau jatuh hati kepada wanita jelita tadi seperti yang berlaku ke atas diriku". Jawab rakannya "Benar". Lalu Harut dan Marut pun cuba memikat dan merayu pada wanita jelita itu tetapi wanita jelita itu menolak dan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, wanita jelita itu datang lagi dan berkata "Baiklah! Jika kamu mahukan aku, maka hendaklah kamu menyembah berhala, lalu membunuh Si Pulan itu serta minum arak!". Harut dan Marut terkejut dan menolak ajakan wanita jelita itu kerana ingat akan pesanan Allah SWT. Wanita jelita itu pun kembali semula ke rumahnya. Pada hari ke-3, wanita jelita itu datang lagi dan dalam tangannya ada sebuyung arak, sedangakan Harut dan Marut masih inginkan wanita jelita itu juga. Wanita jelita itu masih mahu permintaannya semalam juga. Dia tidak akan menyerahkan dirinya melainkan permintaannya ditunaikan. Kedua Malaikat itu berkata kepada dirinya "Menyembah kepada selain dari Allah SWT adalah dosa besar, membunuh tanpa hak juga adalah dosa besar, yang paling ringan adalah antara ketiganya ialah minum arak". Maka, Harut dan Marut pun memutuskan untuk meminum arak. Apabila telah mabuk, mereka menangkap wanita jelita itu lalu melakukan zina. Secara kebetulan, kelakuan mereka dilihat oleh seorang yang berada di situ, lalu untuk menyelamatkan rahsia mereka dari terbongkar, mereka membunuh orang itu. Ada riwayat yang menyambung cerita itu mengatakan, dalam keadaan mabuk itu Harut dan Marut menyembah berhala yang ditunjukan wanita jelita tersebut. Itulah suatu kisah sebagai renungan buat kita semua, semoga ianya menjadi pengajaran kepada kita semua dalam melalui liku-liku kehidupan yang semakin mencabar. Kadang-kadang ada orang Islam yang tanpa segan silu minum arak di khalayak ramai malah mereka merasa bangga dengan perbuatan mereka. Begitulah kuatnya pengaruh arak sehinggakan Malaikat yang soleh dan dibeklakan syahwat dan kehendak seperti manusia juga akhirnya tumpas. Apakah manusia tidak mahu insaf dari meminum arak? Walaupun tahu arak itu memudaratkan, mengapa masih meminumnya? Wallah hu a'lam…. 

-artikel diatas shera rujuk dari web I LUV ISLAM.com

# kita berjumpa di part 2 tentang kisah sebenar dan kisah itu yang akan shera pegang dan mudah2an tidak goyang lagi....selamat berjumpa dan menuntut ilmu...